Om uddannelsen

Dette website er et projekt ifm. undervisningen på Professionsbaheloruddannelsen i e-handel på Erhvervsakademi Dania i Skive. Det er de studerende på uddannelsen der står bag websitet. På professionsbacheloruddannelsen i e-handel arbejder vi analytisk og strategisk med e-commerce. Vi bygger relevante teorier og metoder oven på vores erfaringer fra erhvervslivet og tidligere akademiuddannelser.

Halvdelen af uddannelsens undervisning foregår online både i synkron og asynkron form, således at der sikres et fleksibelt undervisningsformat. Denne del af undervisningen kræver derfor ikke fysisk fremmøde på campus og man kan derfor godt bo rent langt væk fra Skive selvom man går på uddannelsen. Den synkrone form betyder, at du kan følge undervisningen online i stedet for fysisk, mens undervisningen foregår, hvorimod asynkront betyder, at du selv kan se undervisningslektionen på et andet tidspunkt.

Vi arbejder systematisk og målrettet med online marketing, opsætning og drift af e-handelsteknologier og webshops.  Vi har en praksisnær tilgang til projekterne og tager gerne udgangspunkt i aktuelle trends, problemstillinger og analyser fra e-handelsbranchen.

Uddannelsens kerneområder er bl.a.:

 • Digital forretningsforståelse
 • E-handelsteknologier
 • Customer Experience
 • Videnskabsteori og metode
 • Advanced Digital Marketing
 • Dataanalyse

Uddannelsen indeholder to praktikperioder med to praktikdage i ugen hos e-handelsvirksomheder. Ved at veksle mellem undervisning og praktik opnår vi en dyb forståelse for teori og praksis.

I fremtiden findes professionsbachelorere i e-handel i stillinger som:

 • Digital marketing koordinator
 • Digital marketing specialist
 • Content specialist
 • E-commerce specialist
 • Marketingassistent
 • Marketingansvarlig
 • E-commerce-ansvarlig

Hvis du gerne vil vide mere om uddannelsens opbygning, indhold og adgangskrav kan du læse mere på Danias officielle side for uddannelsen.

Derudover kan du læse mere om hvor eftertragtede vores studerende er og andre artikler her: