Videnskabsteori og

Customer experience

Det første større skriftlige projekt på e-handelsuddannelsen foregår i en kombination mellem to fag: Videnskabsteori og Customer experience. Formålet med dette projekt er at blive klogere på hvad videnskabsteori er for en størrelse på bachelorniveau, samtidig med at man anvender denne videnskabsteori og metodeteori til at sætte rammerne for en større skriftlig opgave det omhandler Customer Experience.

Vi har løbende gennem hele perioden arbejdet med den samme case, som vi også måtte vælge at bruge til eksamensopgaven. Dette forløb muliggjorde at vi havde tid til at fordybe os i netop denne case. Vi har anvendt en lang række forskellige metoder til at undersøge casen, såsom tænke-højt test, interviews, brugertest, customer journey mapping, økosystemer mv.

Den største udfordring i forløbet var at lære at arbejde på denne nye videnskabelige måde, men det har været utroligt gavnligt at få et nyt perspektiv på hvordan man arbejder med at skabe valide resultater. 

Videnskabsteori

Vi har lært en masse komplekse begreber såsom ontologi, epistemologi, hermeneutik, positivisme, kritisk reaslime, social konstruktivisme og meget mere. Det er et udfordrende fag, hvor man skal huske en masse teoretiske begreber, men det er også et spændende fag der sætter sandhedsbegrebet i perspektiv. Essensen af undervisningen er, at det ikke kun er kvantitative analyser der kan belyse en sandhed. Kvalitative analyser muliggør at man andrager et helt andet perspektiv på virkeligheden samt hvordan man opfatter noget som værende en sandhed.

Customer experience

I faget Customer experince har vi arbejdet med en lang række forskellige teorier. Et udsnit af dem er The Customer Experience Pyramid der bruges til at analysere, hvordan man møder kundens
forventninger.
Vi har også arbejdet med økosystemer som er en kortlægningsteori af kunderejsen og de bruges til at skabe et overblik over én
specifik kunderejse. Teorien skal skabe overblik og tydeliggøre, hvor der evt. måtte opstå en mindre optimal hændelse i kunderejsen. Dette kan man bruge i optimeringsarbejdet med kunderejser.

Eksamen 

I dette projekt udgjorde videnskabsteorifaget 50% af undervisningen, samt 50% af bedømmelsesgrundlaget til eksamen. Customer experience udgjorde den sidste halvdel. Grunden til at videnskabsteori fylder så meget i denne eksamen er, at vi har brug for at lære disse redskaber at kende til når vi senere i uddannelsen skal lave vores bacheloropgave. En bacheloropgave kræver at man kan reflektere på et højere niveau og at man formår at forholde sig kritisk til sandhed, validitet og empriindsamlingsmetoder.

Eksempler fra opgaverne

Resultat af dette projekt blev en masse opgaver fyldt med en masse spændende viden om videnskabsteori og Customer experince. Nedenfor har vi indsat nogle få uddrag fra en opgave så du kan få indblik nogle delelementer.